Vietnam

Over the last few months we have seen a marked increase in interest from Vietnamese companies in testing and certification to IEC 61439. Switchgear manufacturers as well as authorities and consultants in Vietnam are starting to recognise the need for compliance with international standards. kA Testing Facility has appointed an ASEAN Business Development Representative, Le Thi Bao Quyen, based in Ho Chi Minh. You can contact Quyen on +84 905578286 or ltbq@ka-testing.com

Trong những tháng gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng ngày càng có nhiều công ty Việt Nam quan tâm đến chứng chỉ IEC 61439. Họ là những nhà làm tủ, những nhà tư vấn thiết kế, những công ty mua bán tủ điện, cũng như là người dùng cuối. Để đáp ứng nhu cầu đó, bước đi đầu tiên của kA Testing Facility chúng tôi là, chỉ định Lê Thị Bảo Quyên đảm nhiệm vị trí đại diện phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á nhưng tập trung chủ yếu vào thị trường Việt Nam. Quyên sẽ làm việc ở Hồ Chí Minh nên nếu quý bạn có thắc mắc gì thì liên lạc với Quyên theo số điện thoại + 84 905578286 hoặc qua email ltbq@ka-testing.com.